Sunday, January 17, 2010

Jüri Mäemat blogib


TR. Jürves 2010

Jüri Mäemat on avanud isikliku blogi aadressil:
http://maemat.blogspot.com/

Sealt leiab palju huvitavaid näiteid kunstitundides tehtavatest ülesannetest koos
metoodiliste kommentaaride ning pildimaterjaliga.

Palju edu ning jõudu!

No comments: