Monday, April 30, 2012

Björn Koop (PG 2000) Vaal galeriis

Hea kunstisõber!

Olete oodatud Björn Koopi näituse “_my PLAYGROUND” avamisele, mis toimub neljapäeval, 3. mail kell 19 Vaal galeriis. Avamise raames toimub kell 20 arhitektuuri välkloeng „LINN_inspiratsioon“.
Avamisel mängib plaate Hannaliisa Uusma.
Näitus on avatud 4.-31. maini.

Vaata Alasti Kino loodud eelvaadet näituse töö valmimisest.

Wednesday, April 25, 2012

Aino Pervik 80


Tr. Jürves 2012 

Pelgulinna Gümnaasiumi raamatukogu ja õpetaja Tiia Vali õpilaste koostöös tähistame lastekirjanik Aino Perviku 80. juubelit. 
Õpilased lugesid ja illustreerisid Kunksmoori lugu, raamatukogus on välja pandud näitus valminud töödest ja Aino Perviku raamatutest.

Kõik on oodatud PG raamatukokku!

8 K ülevaatenäitus kunstikoridoris


Kuni 4. maini saab II korruse kunstikoridoris vaadata 8 K klassi kunstitundides sel õppeaastal valminud tööde näitust. 


Head vaatamist!

Monday, April 23, 2012

Jazzimaali Pühapäev 2012
www.jazzkaar.ee

Pelgulinna Gümnaasiumi 10 K klassi õpilased Karolina Vasser, Mari Lin Jagomäe ja Triin Vallner (juhendaja Annika Tonts) osalesid 22. aprillil Jazzkaare raames Kalamaja Päeval korraldatud jazzimaali üritusel, mis leidis aset Kamahouse' is.

Kui eelmistel kordadel mängisid pille professionaalsed muusikud, siis tänavu tegid koostööd G.Otsa kooli muusikaõpilased Siim Aimla juhendamisel ja kunstiõpilased kolmest koolist (Sally stuudio, Tartu Kunstikool ja Pelgulinna Gümnaasium).
Toimus vastastikkusel sünergial põhinev aktsioon: esmalt muusikaõpilased improviseerisid etteantud piltidest lähtuvalt ning siis maalisid kunstiõpilased lähtudes muusikast. Üldiseks teemaks oli kompositsioon muusika ja kunstis.

Aitäh kõigile!

Sunday, April 22, 2012

Kirke Kangro (PG 1993) kuraatorinäitus Kunstihoones22.04.2012 - 03.06.2012

EKSOOTIKA
KURAATOR: KIRKE KANGRO
Kunstnikud: TONE KRISTIN BJORDAM, MARKO MÄETAMM, 
DÉNES FARKAS, TAAVI TALVE, JAN MANSKI, EGILL 
SÆBJÖRNSSON, KENNARDPHILLIPPS, ANSSI KASITONNI, 
KAI KALJO, SILJA SAAREPUU & VILLU PLINK, 
JAANUS SAMMA, MINNA HINT, TOOMAS THETLOFF, 
RAUL KELLER, KIWA, SEPPO RENVALL, YANG LI, 
JAAN TOOMIK, CORY ARCANGEL
Subeksootika: Tõnu Kõrvits, Kaido Mikk, Kirke Kangro
Näitust toetavad / Supporters:
Eesti Kultuurkapital, Islandi Suursaatkond, Embassy of 

Iceland, Armin Kõomägi, Karto OÜ, Temnikova &
Kasela Gallery, Lisson Gallery

Tone Bjordam, Coral, 2009

„Exotikós“ tähendab kreeka keeles seda, mis tuleb „väljastpoolt“. 

Väga avaras tähenduses tuleb „väljastpoolt“ igasugune info 
ning soov ja suutlikkus haarata aina uut ja harjumuspäratut teavet 
käib eluspüsimise juurde. Aga eksootikajanu tähendab
 midagi muud kui elusolendeile omast infovajadust, isegi kui ta 
algselt sellest välja kasvab. Eksootika on tugevalt ideoloogiliste 
konnotatsioonidega mõiste. Eksotistlik hoiak hõlmab nii 
võimumänge kui ka mitmesuguseid kultuuristereotüüpe ja 
stiilikaanoneid. Eksootikat ihates ihkame me teistsugusust, mis 
jääkski teistsuguseks, tunneme tõmmet millegi niisuguse suhtes, 
millest me tahame, et see meile võõras oleks: võõruse ja 
kummastavuse kadumisega haihtub ka objekti eksootilisus kui 
väärtus. Eksootiline on alati teine, ta lummab sellega, et jääb 
„normist“ väljapoole ega asu seega üldjuhul ka võimupositsioonil. 
Võimu ja normi poolel on ikka eksootika tarbija, normaalsesse 
korda sissearvatu. Julian Baggini viitab paradoksile, mis peitub 
multikultuursuse nautlemises: multikultuursust propageerides 
surutakse võõras kultuur sageli eksootilisuse sundpositsiooni, nii 
et oma lumma säilitamiseks ei tohi see omakorda multikultuurne 
olla, muutuda ega kohaneda. Ilmselgelt on käsk "ole eksootiline!" 
rõhuv ja ahistav.Globaliseeruvas maailmas, kus info võõrapärase 
kohta ja sageli ka võõrapärased reaaliad ise on kiiresti 
kättesaadavad, läheb üha uute eksootiliste objektide leidmine 
raskeks, ent vajadus eksootika kui lõputu erinevuse järele ei 
kao. Eksootika müüb ja see müüvus toob kaasa ka tema 
entroopia. Boris Groys leiab artiklis "Linn turistliku 
reprodutseerimise ajastul": „Turism tähistab uut ajaloofaasi 
urbanistliku utoopia ja maailma topograafia suhetes. Enam ei 
liigu ringi mitte individuaalne romantiline turist, vaid liiguvad 
igasugused inimesed, asjad, märgid, pildid, kõikvõimalikest eri 
paikadest - nad lahkuvad oma algsest kohast ja asuvad retkele 
laia maailma. Jäik vahetegemine romantilise turisti ja paikse 
kohaliku populatsiooni vahel on kiire kaduma. Linnad ei oota 
enam turisti saabumist, ka nemad on läinud liikvele, taastootes 
ennast maailma mastaabis, levides igas suunas. Nad teevad 
seda kiiremini, kui ükski romantiline turist oleks seda kunagi 
suutnud teha. See on põhjustanud nurinat, et kõik linnad on 
nüüd omavahel sarnased – turist näeb igas järgmises linnas 
samu asju, mida eelmiseski. See sarnasuse kogemus 
kaasaegsete linnade puhul võib vaatlejas tekitada 
ekslikku arusaama, et globaliseerumine on kustutanud kõik 
kultuurilised eripärad ja identiteedid. Kuid tegelikkuses pole 
need eripärad mitte kadunud, vaid läinud omakorda reisima, end 
taastootma ja laiendama.“ Mida tähendab turistlikul ajastul 
eksootika? Kas eksootika tajumises, eksootilistes väärtustes on 
võimalik välja tuua mingeid selgeid dominante – kas „eksootilisel“ 
on oma üldinimlik kuju ja struktuur? Kuidas on eksootiline „teine“ 
seotud identiteedi ja „meiega“? Kuivõrd ta rõhub Eesti inimesi ja 
kas ta pakub neile mingeid võimalusi? Mil määral aitab eksootika 
maailma rahvastel ja inimgruppidel enesekaubastamise 
kaudu elus püsida? Kes on meie jaoks eksootiline?
 

Näituse kujundus: Jaanus Samma, Kirke Kangro

Pühapäeval, 22.04 kell 16.00 artist talk: Kennard Phillipps, 
Kai Kaljo, Marko Mäetamm
Reedel, 11.05 kell 17.00 "Eksootika" vestlusring

Näitust toetavad:

Eesti Kultuurkapital, Islandi Suursaatkond ja Promote Island, 

Armin Kõomägi, Sokos Hotel Viru, Manipenny, Temnikova &
Kasela Gallery, Karto OÜ, Lisson Gallery, i8 Gallery,

Näitus jääb avatuks kuni 03.06.2012

Saturday, April 21, 2012

12 K lõputööde kaitsmineHolger Rannus, Daisy Estam, Anna Mari Liivrand, Mairi Mölder  ja Hanna Maria Pinsel

20. aprillil kaitsesid kunsti lõputöid Pelgulinna Gümnaasiumi 12 K klassi õpilased. Nende juhendajad olid õpetajad Triinu Jürves ja Tavo Tall.

Hindamiskomisjonis olid Triinu Jürves, Tavo Tall, Tiiu Esnar, Annika Tonts ja külalisena kunstnik, kuraator ja Tallinna Ülikooli õppejõud Eve Kiiler, komisjoni esimees direktor Tõnu Piibur.

Kiitusega otsustati tunnustada Anna Mari Liivranna, Alissa Nirgi ja Ainiki Niinelaiu töid.

Pilte kaitsmisest ja teostest leiab PG fotoarhiivist: http://nagi.ee/photos/pelgulinnakunst/sets/345601/

Suur tänu kõigile!

Thursday, April 19, 2012

9 K klass kaitses kunsti lõputöid


Laura Uiga, Glen-Ander Popovitš, Aniko Vašš, Grete Raudam, Kulla Kroon, Eva-Johanna Valkiainen ja Kenneth Allik


19. aprillil kaitses Pelgulinna Gümnaasiumi 9 K klass KULLO galeriis oma kunsti lõputöid. Õpilasi juhendasid lõputööde tegemisel õpetajad Tiiu Esnar ja Tavo Tall.
Hindamiskomisjonis olid kunstiõpetajad Tiiu Esnar, Tavo Tall, Triinu Jürves, Jüri Mäemat ja Annika Tonts, komisjoni tööd juhtis Tõnu Piibur.

Kõik autorid väärivad tunnustust, kiitusega otsustati ära märkida Aniko Vašši lõputöö.

Rohkem pilte kaitsmisest ja töödest leiab meie fotoarhiivist: http://nagi.ee/photos/pelgulinnakunst/sets/345601/

Suur tänu juhendajatele suure töö eest!

Wednesday, April 18, 2012

Homne linn sünnib täna


www.tallinn.ee

17. aprillil 2012 teostus Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis kodulinnale suunatud kunstiprojekt „Homne linn sünnib täna!“, milles 15 kooli noored esitasid oma nägemuse tuleviku linnaruumist. 
Pelgulinna Gümnaasiumi esindasid 11 K klassi õpilased Kerli Ostrov, Silja Kerstin Rebane, Mihkel Kalda ja Hans Saarepere.Tänased õpilased on meie tulevased arhitektid – nemad otsustavad, millises linnas elame aastate pärast. Projekti eesmärk oli juhtida noorte tähelepanu arhitektuuri olulisusele linna keskkonna kujunemisel ning populariseerida „eesti arhitektuuri stiili,“ arvestades eesti traditsioone, kaasaegse disaini põhimõtteid ja ühiskonna vajadusi.
Projektis osalesid võistkonnad Tallinna eesti ja vene keelsetest koolidest, koos õpilastega olid töösse kaasatud ka õpetajad. Iga meeskond sai ülesande projekteerida/konstrueerida kolmemõõtmeline arhitektuuriline objekt – kool, kultuurimaja, elumaja, tervisekeskus vm. Materjalidena kasutati penoplasti, metallvõrku, lainepappi, pappkarpe jne. Lisaks hoonele tuli planeerida ka seda ümbritsev keskkond – teed, puud, pingid, valgustus jne – ning reklaamplakat.

Teoseid hindasid õpilased ise. Valituteks osutusid Jakob Westholmi Gümnaasiumi (1. koht.), Tallinna Prantsuse Lütseumi (2. koht) ja Tallinna Läänemere Gümnaasiumi (3.koht) maketid. 

Projekti viis läbi Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium seda toetasid Tallinna Haridusamet, Mustamäe Linnaosavalitsus ja Eesti Arhitektuurimuuseum.

 


Sunday, April 15, 2012

Jazzkaare postkaardikonkursi tulemused

Enrich Annama, Eliisbet Klement, Tuule Tensing 2012

Jaanuaris kuulutas Jazzkaar välja postkaardi konkursi, kuhu laekus kokku
87 noorte poolt joonistatud tööd, žürii on nüüdseks välja selgitanud 10 võidutööd.
Juba kuuendat aastat teevad kooliõpilased üle Eesti jazzmuusikast
inspireeritud erinevas tehnikas pilte. Sel aastal saavad konkursi 10 võidutööst Jazzkaare postkaardid. 
Osa võtsid Pelgulinna Gümnaasium, Kuressaare Kunstikool, Rakvere Kaurikool, Tallinna Kunstigümnaasium, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium, Eesti Rahvusvaheline Kool, Õismäe Kool, Tallinna 53. Keskkool ja Pärnu Koidula Gümnaasium.
Et pakkuda noortele aimu, kuivõrd mitmekesine võib olla jazz, oli koolidel
võimalus külastada tasuta jazzikontserte, mida korraldasid Jazzkaar ning partnerid Eesti Jazzliit, Eesti Kontsert, Teatri Puhvet ja
Tartu Jazziklubi. Postkaardikonkursi žüriisse kuulusid Sally Stuudio juht
Annely Köster, skulptor Tiiu Kirsipuu ning Jazzkaare disainer Erik Teemägi ja festivali korraldusmeeskond.
Võidutööde hulgas on 3 Pelgulinna Gümnaasiumi õpilase tööd:

Enrich Annama, 12-aastane, 5 K klass, juhendaja Tiiu Esnar
Eliisbet Klement, 8-aastane, 2 klass, juhendaja Jüri Mäemat
Tuule Tensing, 10-aastane, 4 K klass, juhendaja Jüri Mäemat

Autasustamine toimub 22. aprillil kell 13.00 Kamahouse`is Jazzimaali
kontserdil. Kõik konkursist osavõtjad on oodatud!
Kõik märgikonkursile saadetud tööd said üles pildistatud ja neid võib näha
Jazzkaare festivali foto rubriigis:
http://www.jazzkaar.ee/fotod/konkursid/postkaardi-konkurss-2012

Thursday, April 12, 2012

PG õpilased osalevad rinnavähi ennetamise kampaaniasOlivia Lember, Mairi Mölder, Kaisa-Gerda Kohari,Mirjam Kristian, Alissa NIrgi ja Anna Mari Liivrand 2012

Pelgulinna Gümnaasiumi 12 K klassi õpilased (juhendaja Triinu Jürves) osalevad Eesti Vähiliidu kampaanias "Teksades rinnavähi vastu. Hooli endast", mille käigus iga õpilane kujundab kaks kaarti, mis meenutavad rinnavähi ennetamise tähtsust ja viise. Ühe kaardi saadab iga osaleja oma lähedasele inimesele ja teise Eesti Vähiliitu.

Kaartide hindamine toimub kampaania facebook'i lehel (http://www.facebook.com/events/409225915757413/), edaspidi on kavas ka näitus ja osade kaartide trükkimine.