Monday, May 27, 2013

PG uus maskott TROSSIT


Jaanus Paulus 2013
Annika Tonts 2013


27. mail toimusid Pelgulinna Gümnaasiumis kooli olümpiamängud, kus sai esmakordselt näha ka meie uut maskotti Trossitit.

Maskoti leidmiseks toimus talvel suur kavandivõistlus, mille võitjaks kuulutas kunstiõpetajatest, kehalise kasvatuse õpetajatest ning õpilastest koosnev žürii 4 BK klassi õpilase Jaanus Pauluse

Suur, sõbralik, nunnu ja armas Trossit on kunsti armastav tõuk!


Tuesday, May 21, 2013

Loom , lind ja inimene

21. mail avasid konkursi „Loom, lind ja inimene“ korraldajad samanimelise rändnäituse Kadrioru kunstimuuseumi Lossikoolis ning tunnustasid võitjad ja nende juhendajaid. 

I-III klassi vanuserühmas sai Eesti Kunstimuuseumi skulptuuri eripreemia Pelgulinna Gümnaasiumi 3 BK klassi rühmatöö (autorid Helena  Caroly Bekasov, Gette Repnau, Anna Suvi, Karin Aarelaid, Brigitta Johanna Paas ja Marta Pärn, juhendaja Annika Tonts) „Loomaaia direktor leopardiga“. 
Annika Tonts 2013IV-VI klassi vanuserühmas sai III koha 5 AK klassi õpilase Villy Tammeri töö „Vaatlevad jääkarusid“, juhendaja Jüri Mäemat.


   
Villy Tammer 2012 


 Jüri Mäemat 2013


 
Rändnäitust on kõigil huvilistel võimalik külastada suvel Kadrioru kunstimuuseumi Lossikooli ruumides (18.05–16.06) või Tallinna Loomaia lõvigaleriis (01.07–01.09) ning sügisel Kadrioru Saksa Gümnaasiumi esimesel korrusel.

Saturday, May 18, 2013

Saturday, May 11, 2013

Silja Kerstin Rebane (12 K) galeriis METROPOLSilja Kerstin Rebane
"Suhete lahinguväljal"
11.05.-30.05.2013 galeriis METROPOL (Vana-Kalamaja 46)

Ruumiinstallatsioon "Suhete lahinguväljal" paelus oma küpsusega galerii Metropol kuraatori tähelepanu Pelgulinna Gümnaasiumi lõputööde näitusel ning on nüüd uue ning täiendatud teosena vaatamiseks väljas noore kunstniku esimese personaalnäitusena.

Installatsioon koosneb skulptuuridest, video- ja fotodetailidest. Autor ütleb oma töö kohta: "Saades suhtes haavata isoleerime ennast maailmast ja põgeneme oma kapslisse, millest väljumiseks peame võitma sisemise lahigu. Et siis uuesti naasta lahiguväljale".

Thursday, May 9, 2013

Põhikooli tavaklasside kunstitööde näitus


Kevadkontserdi külastajate ja kogu koolipere rõõmuks on I korruse suures ja tagumises väikses koridoris eksponeeritud ülevaade põhikooli tavaklasside kunstiõpetuse tundides aasta jooksul valminud töödest.

Õpilasi juhendasid kunstiõpetajad Nele Tõnisson, Annika Tonts, Tiiu Esnar, Tiia Vali, Tavo Tall ja Jüri Mäemat.

Rohkem töid saab näha meie kunstiarhiivis: http://nagi.ee/photos/pelgulinnakunst/sets/358275/

Aitäh juhendajatele ja palume kõiki vaatama!

Eesti Disainikeskuse töötuba Pelgulinna Gümnaasiumis
 Tiiu Esnar 2013
7. mail said 10 K ja 11 K klassi õpilased meie koolis osaleda disaini töötoas, mille viisid läbi Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilased Eesti Disainikeskuse IDE: juhtimisel. Tutvustati tootearenduse protsessi ja sellega seostuvaid erialasid - inseneriteadust, ettevõtlust ja disaini.
  
Õpilased said ülesande kaardistada grupitöödena probleeme ja vajadusi omaenda elust või lähikeskkonnast, pakkuda lahendusi ja luua toode, mis mobiilirakenduse kaudu aitaks probleemi lahendada. Töö käigus kavandati toode, millele anti reaalne 3D vorm käepärastest materjalidest, loodi logo ja slogan, mõeldi võimalik kasutajate sihtgrupp, planeeriti oma- ja müügihind ning reklaami- ja müügikohad. Grupid esitlesid oma toodet grupikaaslastele kui võimalikele investoritele.

Töötoa materjale saab näha II korruse suure koridori seinal.

Eesti Disainikeskus on disainivaldkonna arendaja, disainialase info, teadmiste ja oskuste koguja ning vahendaja. Eesti Disainikeskuse missioon on teha disain nähtavaks, teadvustada disaini kui lisandväärtuse andjat ning luua disaini arenguks inspireeriv, innovaatiline ja koostööle suunatud keskkond. Keskus töötab selle nimel, et inimesed mõistaksid disaini kui olulist lisandväärtuse andjat - disain aitab muuta meid ümbritsevat keskkonda toimivamaks, mugavamaks, ilusamaks ja lihtsamini kasutatavaks.

Vaata lähemalt: http://www.disainikeskus.ee/

Töötoa organiseeris kunstiõpetaja Tiiu Esnar.

Friday, May 3, 2013

Kristi Kongi (PG 2004) Kunstihoone galeriis
Androgüünsed Meelemasinad

Raoul Kurvitz & Kristi Kongi

4.05.-26.05.2013

Kunstihoone galerii (Vabaduse väljak 6)


Olete palutud näituse Androgüünsed Meelemasinad avamisele reedel, 
3. mail kell 18.00


Oma äsja lõppenud näitusega Kumus täitis Raoul Kurvitz olulise lünga eesti kunstiajaloos, sidudes museaalse retrospektiiviga kokku selle, mis 80-ndatel ja veel 90-ndatelgi juhuslikuna tundus. Kunstniku enda arengu seisukohalt sai aga veelkord kinnitust tõsiasi, et pole pea ühtegi tema poolt üles võetud teemat- ja seda 1980.-ndate keskpaigast alates – mida muutuv aeg oleks unustama sundinud või olematuks kulutanud. Nii oli see enamuse 1999.a. Kunstihoone näitusele esitatud töödega, nii on see ka praeguse väljapanekuga, kus leiavad edasi arendamist tookordsete Ormuse ja PSC nimeliste sarjade valguse- ja värviuurimuslikud teemad.
Ajaloolis-eetilised, sajandivahetuse apokalüptiliste meeleoludega seonduvad kontekstid, esoteerne sümboolika ja kohatine vägivaldsus on asendunud tänasele Kurvitzale omasema esteetilise katarsisega, milles olulisim: pauer, muusika ja valgus on vankumatult alles.
Pole ime, et jõulise plahvatuslikkusega noort eesti maali esindavast ja muusikalembelisest Kristi Kongist kiirgavad võnked leidsid Kurvitzas vaimustunud vastukaja.

Raoul: „Omavahelise koostöö võimalus kangastus, kui Kristi oli kaitsmas oma magistritööd ja minu kutsunud selle retsensendiks, varasemalt olin olnud tema kursusetöö juhendaja. Magistritöö õnnestus kaitsta hiilgavalt, Kristi erakordne värvitunnetus oli mind juba varasemalt võlunud, ning kuna olin ka ise liikumas intensiivsema värvikasutuse suunas, siis tekkiski vastastikune inspiratsioon edasiseks koostööprojektiks. Ühtlasi oli meil mõlemal samaaegne plaan kulgeda ruumilise maali ehk installatsiooni- ja maalikunsti sümbioosi valdkonda, ning sedaviisi oligi ka koostööväljund kõige enesestmõistetavamal kombel paika pandud.“
Kristi: „Minu näitusenägemus on üritada näidata mu enese peas toimuvat ja seda, millise tulemuse annab kaasautorluse puhul nö teineteise ajul külas käimine...Näituse algidee oli „siseneda ruumi maalides“, kuid maalimisest kui sellisest sai jõutud küsimuseni: kuidas anda edasi kõige värvilisemat värvi, kuidas leida rafineeritud lahendus erksale värvile ja valgusele“.

Ei või iial kindel olla, kas Kristi ja Raouli “ajude külaskäigust” sündinud ühisnäituse nägemused toetuvad teineteisest „õigesti“ arusaamisele. Võib vägagi olla, et siin, nagu paljude kunstiliste õnnestumiste puhul on tegu „loova veaga,“ millest kasvavad mahlakamad viljad kui teineteisemõistmise rõõmsast üksmeelest. Igatahes on Kristi ehe armunudolek maali ja Raouli ületamatu abstraheerimistahe, mis mingi ime läbi end tema töödes liha ja verena materialiseerib, teineteise leidnud. Ja kuigi nende poolt paberile pandud näituse resümeest on raske välja lugeda, mis meid galeriisse sisenedes ootab, usume parimat.

„Projekt kujutab endast kahe, erinevast soost ning erinevaisse põlvkondadesse kuuluva maalikunstniku ühendatud tegevust, mis programmiliselt on ette määratud andma teadvuslikult androgüünse tulemuse; maalilkunsti kui niisuguse värvi ja kujutamisspetsiifilised võimalused on viidud kolmemõõtmelisse ruumi ja ühendatud installatsiooni-,heli- ja valguskunsti vahenditega, mida autorid nimetavad zhanriliselt ühtekokku „laiendatud maaliks (extended painting).“
Temaatiliselt huvitavad autoreid abstraktsed teadvusprotsessid: mõisteline ning kognitiivne maailm subjekti tajuhorisondi suhtes „seespool.“ Antud juhul moodustub tajuhorisont androgüünselt ühendatud topelt-subjekti ümber, mille sees kujunevaid kognitiivseid mehhanisme kutsuvad autorid „meelemasinateks.“