Sunday, May 16, 2010

Eesti Kunstiakadeemia annab teada
Fotod: Jaan Klõšeiko ja Erik Alalooga

Tähelepanu!
Alates 2010/2011 õppeaastast on Eesti Kunstiakadeemias võimalik õppida tegevuskunstide erialal.
Tegevuskunstid on üks neljast erialast õppekavas „kunst“. See tähendab, et esimene kursus on ühine kõigile vabade kunstidega tegeleda soovijaile ning alates teisest kursusest on võimalik valida tegevuskunstide, maali, graafika ja skulptuuri vahel.
Tegevuskunsti õppe eesmärk on tegeleda süvendatult loomingulise eneseväljendusega, mis eeldab kunstniku vahetut osalemist nii protsessis kui ka lõpp-produktsioonis. Kaasaegses kunstis äärmiselt olulise ning väljendusjõulise kunstižanri õppemeetodiks on interdistsiplinaarsus. Tegevuskunsti eriala pakub läbi loova sünteesi alternatiivseid lähenemisi kunstile, teatrile, tantsule ja muudele etenduskunsti žanridele.
Bakalaureuseõppesse on lisaks kujutava kunstiga tegelenutele oodatud ka erinevate etenduskunsti žanritega (performance, teater, tants, muusika, tsirkus, võitluskunstid jne.) tegelenuid, kes võivad vestlusel esitleda oma varasemaid töid ja etteasteid vastavast valdkonnast. Ka eksamitel on võimalus ennast väljendada tegevuslikult.
Õppetooli juhataja alates 2010 sügisest on Erik Alalooga
Rohkem infot: http://www.artun.ee/ ja alalooga@gmail.ee

No comments: