Tuesday, February 7, 2012

PG õpilaste tööd Balti jaama tunnelis

Angela Meres ja Kärt Heinvere 2011

Tänavu 75. juubelit tähistav Tallinna linnamuuseum avas 3. veebruaril
Balti jaama tunnelis laste joonistuste näituse, mis kajastab linnamuuseumi ja selle filiaalide tegemisi väikeste muuuseumikülastajate silmade läbi. Näitusel on väljas ka meie kooli õpilaste Angela Merese (2 BK, juhendaja Annika Tonts) ja Kärt Heinvere (4 AK, juhendaja Tiia Vali) tööd, mis valiti kujutama Bastionikäike ja Kiek in de Köki muuseumi.

2 BK ja 4 AK klass külastasid neid muuseume novembris koos oma
kunstiõpetajate Annika Tontsi ja Tiia Valiga. Õpilased said giidi vahendusel lähemalt tutvuda Bastionikäikudes erinevatel aegadel valitsenud miljööga alates pommivarjendist kuni kodutute ja punkarite peidukohani ja Kiek in de Köki torni ajalooliste eksponaatidega. Peale ekskursiooni paluti õpilastel
saadud muljete põhjal kunstitunnis teha pildid, millest koostati Kiek in de
Köki muuseumi seintele näitus, mis on avatud kuni kuni juunikuuni. 
Valminud töödest valiti välja teosed, mille Tallinna Lastemuuseumi kunstnik kandis üle maalitud pannoodele. Balti jaama tunnelis võib erinevate muuseumide ainetel joonistatud laste tööde keskel jalutada terve aasta.

No comments: