Monday, April 20, 2009

PG õpilaste tööd ajakirjas Hea Laps
Ajakiri Hea Laps on oma eri numbrites reprodutseerinud mitmeid meie õpilaste kunstitöid.

Viimase poole aasta numbritest võib leida:

Maris Kruusmaa 9. klassi lõputöö (2008) - oktoober 2008, lk.4
Kärt Heinvere 1 K "Mina ja Tallinn + 3" - detsember 2008, lk.6
Hanna-Gret Vettik 3 K "Mina ja Tallinn + 3" - detsember 2008, lk.6
Kelli Mark 12. klassi lõputöö (2008) - detsember 2008, lk. 9
Kati-Leen Viljamaa 8 AK "Hiire uued talveriided" - märts 2009, lk.6


Palju õnne autoritele ja tänu ajakirja toimetajatele!

No comments: