Thursday, May 12, 2011

Savisellid 5

Kullo Lastegaleriis avati keraamikanäitus  „Savisellid 5”
 
Noored keraamikud üle Eesti osalevad juba viiendat korda korraldatud konkursil „Savisellid”, kuhu esitatud mitmekülgseid ja fantaasiarikkaid keraamikatöid saab näha alates 12.maist samanimelisel näitusel Kullo Lastegaleriis.
Konkursile ”Savisellid ” laekus kokku 570 taiest 467 lapselt ja noorelt, kes on pärit paljudest eri koolidest  ja huvikoolidest üle Eesti. Seekordne konkurssnäitus on senistest kõige arvukama osavõtuga.
žürii (keraamikud Aigi Orav, Kersti Laanmaa, Triinu  Maide-Safin) hindas konkursile esitatud töid viies vanuseastmes.
Savisellide” näitus avatakse 12. mail kell 16. Näituse avamisel  avalikustati konkursi  tulemused ning autasustati keraamikakonkursi laureaate (autasustatute nimekiri galerii/konkursid all)
Näitus Kuninga tänaval asuvas Kullo Lastegaleriis jääb üles kuni 04. juunini.
Konkurss saab teoks Tallinna Haridusameti ja Eesti Kultuurkapitali toel.

Pelgulinna Gümnaasiumistsaid auhinnad järgmised õpilased:

Darja Lutvinova "Kass" (1 BK, juhendaja Tiia Vali)
Mari Masing "Presidendi proua" (1 BK, juhendaja Tiia Vali)
Elizabeth Klaos "Aafrika trummilööja" (3 K, juhendaja Tiia Vali)
Triinu Sepp "Karlsson katusel" (3 K, juhendaja Tiia Vali) 

Palju õnne!

No comments: