Saturday, November 3, 2012

Taavi Rei (PG 2011) Kuupmeetri Galeriis

 facebook.com

Esmaspäeval, 5. novembril  kell 17.00 avatakse Eesti Kunstiakadeemia platsil Kuupmeetri Galerii. Kuupmeetri-suurusel näitusepinnal hakkavad oma töid eksponeerima kunstiakadeemia tudengid.
Minimaalsel näitusepinnal kehtivad kõik näituseruumile esitatavad tingimused - valgustus, temperatuur, ventilatsioon, võimaldades linnaruumis näidata ka selliseid teoseid, mida tehnillistel parameetritel muidu välitingimustes
eksponeerida ei saaks. Galerii jõudis Tallinnasse EPAC (Euroopa Avaliku Ruumi Kunstikeskus) ja EKA skulptuuri- ja installatsiooniosakonna koostööprojekti raames.

Kuupmeetri Galerii avatakse Taavi Rei videoinstallatsiooniga

"RUUMI SERV"

Töö kohta ütleb autor: "Ruum mõjutab jalgpalli liikumist ning loob oma kindlad piirid Enam ei saa rääkida mängija kontrollist palli liikumise üle nagu see on võimalik avaral väljakul - toimub justkui positsioonide vahetus, kus asjade kulgu hakkab dikteerima väike ruum oma kindlate parameetritega."
Taavi Rei (1992) õpib installatsiooni-ja skulptuuri osakonna II kursusel. Teos valmis Taavi Talve juhendatud kursusel "Ruumipraktikad".

Pressiteate koostas: Kirke Kangro

No comments: