Sunday, January 27, 2013

Võit ERM-i konkursil "Mina linnas"


http://nagi.ee/photos/pelgulinnakunst/21790263/in-set/356811/

Kuni 16. detsembrini 2012 oli kooliõpilastel võimalik osaleda Eesti Rahva Muuseumi korraldatud essee- või joonistusvõistlusel „Mina linnas“. Võistluse eesmärgiks oli aidata muuseumil koguda ja uurida noorte linnaruumi kasutamise kogemusi.

Lapsed ja noored on tihtilugu linnaruumis tähelepanuta jäetud, nende liikumistrajektoorid on täiskasvanute poolt kindlaks määratud ja loodud: kodust kooli, koolis huviringi ning huviringist tagasi koju. Lisaks sellele on aga olemas ka tegevuspaiku, mis on laste loodud ja neid kasutavadki vaid lapsed. See tasand jääb tihti täiskasvanute eest varjatuks või on nad lihtsalt „varjatud lastelinna“ ammu unustanud, nii et nad linnas elades ja tegutsedes ei märkagi, et lastel võivad olla oma soovid, tegemised ja huvid.

Esseesid oma linnast ja linnakogemusest kirjutas muuseumile 47 6.–12. klassi õpilast 18 koolist. Joonistusi saatis 444 1.–8. klassi õpilast 44 koolist üle Eesti. Kirjutati ja joonistati sellest, mida lapsed ja noored linnas teevad, millistes kohtades käiakse, mis linnas meeldib ja mis ei meeldi.

Žürii koosseisus Madle Lippus, Jaanika Jaanits, Mehis Kasonen, Ehti Järv, Keiu Telve ja Saale Randaru, hindasid eraldi esseesid ning joonistusi. Žürii jälgis, et esitatud võistlustöö vastaks üleskutses esitatud tingimustele. Muuhulgas pöörati tähelepanu sellele, et võistlustöö kajastaks autori vaated ning tugineks tema mina-kogemusele linnast. Žüriiliige Madle Lippus kommenteeris võistlustööde sisu: „Ootuspärane, kuid siiski hämmastav oli, kui paljude noorte jaoks seostub linn ajaveetmis- ning lõbustusasutustega. Palju kirjeldati oma käike ostukeskustesse, kinodesse, noortekeskustesse. Kuid oli ka teistsuguseid töid, mis tegelesid rohkem linnaelu kirjeldamisega. Meelde jäid tööd, kus selgesti kumas viis, kuidas linna, seal elavaid inimesi ning linnaga seotud tegevusi kirjeldati ja tunnetati“.

Pelgulinna Gümnaasiumi 3. klassi õpilane Helen Roots (juhendaja Jüri Mäemat) võitis konkursil oma joonistuse eest teatrikülastuse kahele Rahvusooper Estoniasse.

No comments: