Thursday, May 9, 2013

Eesti Disainikeskuse töötuba Pelgulinna Gümnaasiumis
 Tiiu Esnar 2013
7. mail said 10 K ja 11 K klassi õpilased meie koolis osaleda disaini töötoas, mille viisid läbi Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilased Eesti Disainikeskuse IDE: juhtimisel. Tutvustati tootearenduse protsessi ja sellega seostuvaid erialasid - inseneriteadust, ettevõtlust ja disaini.
  
Õpilased said ülesande kaardistada grupitöödena probleeme ja vajadusi omaenda elust või lähikeskkonnast, pakkuda lahendusi ja luua toode, mis mobiilirakenduse kaudu aitaks probleemi lahendada. Töö käigus kavandati toode, millele anti reaalne 3D vorm käepärastest materjalidest, loodi logo ja slogan, mõeldi võimalik kasutajate sihtgrupp, planeeriti oma- ja müügihind ning reklaami- ja müügikohad. Grupid esitlesid oma toodet grupikaaslastele kui võimalikele investoritele.

Töötoa materjale saab näha II korruse suure koridori seinal.

Eesti Disainikeskus on disainivaldkonna arendaja, disainialase info, teadmiste ja oskuste koguja ning vahendaja. Eesti Disainikeskuse missioon on teha disain nähtavaks, teadvustada disaini kui lisandväärtuse andjat ning luua disaini arenguks inspireeriv, innovaatiline ja koostööle suunatud keskkond. Keskus töötab selle nimel, et inimesed mõistaksid disaini kui olulist lisandväärtuse andjat - disain aitab muuta meid ümbritsevat keskkonda toimivamaks, mugavamaks, ilusamaks ja lihtsamini kasutatavaks.

Vaata lähemalt: http://www.disainikeskus.ee/

Töötoa organiseeris kunstiõpetaja Tiiu Esnar.

No comments: