Wednesday, February 4, 2015

Jüri Mäemat on parima õpistsenaariumi autor

 Karmen Teesi Pregel 2014

 

Õpitoodete konkursi "Teeme tunni huvitavaks" parimad on selgunud

Koostöös SA Archimedese Eduko bürooga korraldas  Haridus- ja TEadusministeeriumi algatus "Huvitav kool" konkursi, mille eesmärk oli luua, koguda ja levitada õppimist toetavaid metoodikaid ja õppevara (nn. õpitooteid), mille kasutamine muudab koolitunni õpilaste jaoks huvitavaks ning vaheldusrikkamaks. Konkursile "Teeme tunni huvitavaks" saadeti kokku 94 tööd, mille seast valiti välja kolm kategooria auhinda, 10 eriauhinda ja rahva lemmik.
Hindamiskomisjon tõi esile kolm kõige märkimisväärsemat, eri õppeastmetele suunatud õpitoodet. „Imeline teadus hariduslike erivajadustega (HEV) laste õpetamisel“, mille esitas Valga Jaanikese Kool juures tõstsid hindajad esile töö variatiivsust ning HEV lastega tegelemise interaktiivsust, samuti võimalust kasutada antud metoodikat ka tavaklassis, kus on HEV-lapsi. Koolieelse lasteasutuse kategoorias peeti auhinna vääriliseks autoreid Anneli Laamanni ja Kertu Sillastet tööde „Täheloomad“ ja „Kuidas vikerkaar sai oma värvid“ esitamise eest. Kolmandale kooliastmele ja gümnaasiumile suunatud töödest peeti parimaks õpistsenaariumi „Kunstiteos kaasaegses reklaamis“, mille esitas Pelgulinna Gümnaasiumi kunstiõpetaja Jüri Mäemat. Õpitoode aitab arendada õpilaste digitehnoloogilisi oskusi, võimaldades samal ajal uute tõlgenduste kaudu väärtustada kunstiajalugu. 


Kogu uudis:
http://huvitavkool.blogspot.com/2015/02/opitoodete-konkursi-teeme-tunni.html

Palju õnne!

No comments: