Thursday, September 3, 2009

PG kunstiosakonna valikained 10. klassile 2009/2010

Valikainetesse on võimalik registreeruda kuni reede, 4. septembri lõunani.
Registreerumislehed on üleval II korruse koridori teadetetahvlil ning kunstisuuna valikainete registreerumise korraldavad kunstiõpetajad.

Kui midagi jääb selgusetuks, küsi kindlasti selgitust ja personaalset nõu
kunstiõpetajatelt!
-------------------------------------------------------------------------------------

ÜLDKUNST (humanitaar- ja pragmaatilise suuna õpilastele)
Juhendaja Triinu Jürves
Kursuse maht 70 tundi, tunnid toimuvad kunstiklassis.

Kursuse jooksul tegeletakse maalimise, joonistamise ja kompositsiooni
algtõdede omandamisega stuudiotöö vormis. Lisaks veidike kunstiterminoloogiat ning kunstimaailmas toimuvate sündmuste ning protsesside tutvustust ja võimalus end vabalt kunstivahenditega väljendada.
Kursus sobib ka päris algajatele!

KIRJAÕPETUS e. KALLIGRAAFIA (kõigi suundade õpilastele)
Juhendaja Jüri Mäemat
Kursuse maht 35 tundi

Kirjaõpetuse e. kalligraafia kursuse eesmärgiks on tutvumine klassikalise kirjakunsti põhialustega ning praktiliste oskuste arendamine ja omandamine kirjakujundustöödes.
Tundides harjutatakse läbi mitmeid erinevaid kirjastiile. Nende põhjal valmivad kodused kirjagraafilised tööd.
Sulekirjad-laisule antiikva, gooti kiri, untsiaalkiri, peensule kalligraafia
Jooniskirjad-antiikva, plokk-kiri. Kalligramm.
Kiri lai-ja ümarpintsliga, Jaapani pintslikiri.
Kompositsioonid kirjatähega. Oamaloodud tähestik. Tarbegraafilised kirjatööd-õnnitluskaart, aukiri, kirjaraamat. Kiri graafilises disainis, linnaruumis. Arvutiga kujundatud kiri.

JOONESTAMINE (kõigi suundade õpilastele)
Juhendaja Jüri Mäemat
Kursuse maht 35 tundi

Joonestamise kursuse eesmärgiks on tutvumine insenerigraafikaga, ruumilise kujutlusvõime ja loogilise mõtlemise arendamine, tehniliste jooniste lugemis- ja valmistamisoskuste arendamine
Kursuse sisu.
Nõuded ja standardid tehnilisele joonisele. ISO. Normkiri. Eskiis. Mõõtmete kandmine joonisele.
Geomeetriline joonestamine-joonte sujuvühendid, ovaal, ringjoone jagamine osadeks.
Kujutav geomeetria-Monge`i meetod, kolmvaade, aksonomeetria (piltkujutis) ja tema liigid, ruumilise objekti tasapinnaline kujutamine, punkt tahuka pinnal, tahuka lõikamine tasapinnaga, pinnalaotus, tahukate lõikumine.
Ehitusjoonis-lõige, vaade, plaan, mõõtsuhted. Perspektiivi ja varjude konstrueerimine. Korteriplaani koostamine. Arhitektuurne projekteerimine. AutoCAD-joonestusprogramm.

DISAINI ALUSED (kunstisuuna õpilastele)
Juhendaja Tiiu Esnar
Kursuse maht 35 tundi

Kursus sisaldab lühiajalisi praktilisi kujundustöid ja tööde analüüsi, kujunduse teoreetilisi aluseid arvutimaterjalide kaudu, paljundusmaterjali, iseseisvat visuaalset uurimistööd.
Kursuse eesmärgiks on loovuse, esitlustehnika ja analüüsioskuse arendamine etteantud kujundusprobleemide kaudu.
Kursuse teemad:
- erinevad kunstid, disaini üldfilosoofiline ja sotsiaalne taust (sisu, vorm ja funktsioon, esteetika ja eetika, kultuur ja vaba eneseväljendus, mood ja stiil)
- visuaalne keel, visuaalne emakeel
- joone, pinna, vormi ja ruumi kujundamine
- kujundusobjekti ja selle elementide visuaalne mõju (nägemispsühholoogia), kunsti abiteadused
- esitlustehnika, kunsti vaatlus ja analüüs

KROKII (kunstisuuna õpilastele)
Juhendaja Triinu Jürves
Kursuse maht 35 tundi

krokii – lühiajaline visandlik figuurijoonistus elava modelli järgi

Kursus annab võimaluse pidevalt tegeleda figuuri joonistamisega, treenida silma ja käe koostööd ning inimese kujutamist. Hoiab käe soojas!
Proovime läbi visandliku joonistamise erinevad tehnilised võimalused (pliiats, süsi, värv, pastakas jne.) ja meetodid.
Kursuse lõpuks vormistab iga õpilane ühe tervikliku krokiil põhineva kunstiteose.

VORMIÕPETUS (kunstisuuna õpilastele)
Juhendaja Margus Tänav
Kursuse maht 35 tundi

Vormiõpetuse kursus heidab pilgu skulptuuride mitmekülgsesse maailma. Teeme tutvust erinevate materjalide ja nende kasutamise iseärasustega. Kursuse eesmärgiks on arendada ruumilist mõtlemist töötades natuurist või vabakompositsioonidega.
Kursus koosneb järgmistest osadest:
- skulptuuri erinevad avaldumisvormid, plastika meie ümber (teooria)
- enamlevinud materjalide, töövahendite ja töövõtete tundmaõppimine (teooria, kipsi- ja pronksivalu, kiviraiumine, sepis, ebapüsivad materjalid)
- modelleerimine natuurist ja fantaasia järgi
- skulptuuri kompositsioon
- skulptuurivormide abstraheerimine ja stiliseerimine
- teose vormi ja sisu analüüs ja mõtestamine

No comments: