Friday, September 4, 2009

PG kunstisuuna valikained 11. ja 12. klassile 2009/2010

Valikainete nimekirjad on koostatud, erandkorras on võimalik üksikuid manööverdusi teha veel esmaspäeva jooksul Triinu Jürvese kunstiklassis 210.

11 K ARHITEKTUURI ALUSED
Juhendaja: Tavo Tall
Kursuse maht: 35 tundi

Üheaastase kursuse jooksul tegeletakse:
- mõõdistamisega
- mõõtkavas joonestamisega
- maja fassaadi kujundamisega
- Oma Maja projektiga
- interjööri ja eksterjööri kujutamisega
Kursus lõpeb eelnevatest töödest vormistatud väljapanekuga.

11 K INTERDISTSIPLINAARNE KUNST
Juhendaja: Triinu Jürves
Maht: 35 tundi

interdistsiplinaarne – valdkondadevaheline

Interdistsiplinaarsete kunstide alla liigitatakse sellised kaasaegse kunsti vormid, mis sisaldavad elemente mitmetest valdkondadest ja mida ei ole võimalik rangelt paigutada ühegi klassikalise kunstitehnika alla – foto, video, performance, aktsioonid ja muu taoline võivad olla seotud paljude teiste alade ja tegevustega, olgu see siis muusika, meditsiin või sport. Vahendite valik sõltub kunstniku ideest ja eesmärgist!
Kursuse jooksul tutvutakse lähemalt mõnede kaasaegse kunsti mõistmise ja loomise meetoditega ja praktikate ning tutvutakse kaasaegse kunstisituatsiooniga Eestis ja maailmas laiemalt.
Kursuse jooksul teostab iga õpilane 4-5 mahukamat kunstiteost, mis vormistatakse näituseks.

11 K DISAIN II (PROJEKTIKURSUS)
Juhendaja: Tiiu Esnar
Maht: 35 tundi

12 K TRÜKIGRAAFIKA
Juhendaja: Triinu Jürves
Maht 35 tundi (2 tundi üle nädala)

Kursuse käigus tutvutakse trükigraafika põhimõtetega üldiselt ning graafika kohaga kaasaegses kunstis. Praktiliselt tehakse läbi need graafikatehnikad, mida on PG-s võimalik teostada - kõrgtrükitehnikad (laudpuulõige, linoollõige, materjalitrükk), sügavtrükitehnikad (kuivnõel ja karborundum), lametrüki tehnikad (monotüüpia, diatüüpia).
Tutvutakse trükigraafika vormistamise ja signeeerimise põhimõtetega, kursus lõpeb näitusega.

No comments: