Monday, April 19, 2010

PG õpilased osalesid Eksperimenta! ajurünnakul18. aprillil toimus Sally stuudios ajurünnak, et sõnastada noorte ideed ning panna kokku järgmisel aastal toimuva koolinoorte kaasaegse kunsti näituse Eksperimenta! kontseptsioon.

Pelgulinna Gümnaasiumist valis Eksperimenta! Eesti ekspositsiooni kuraator Mari Kartau eelnevalt saadetud esseede põhjal ajurünnakul osalema Kaisa-Gerda Kohari (10 K),
Silja Keva (11 K), Merli-Triin Eiskopi ja Ahti Sepsivardi (12 K).
Kõigi õpilaste juhendaja on Triinu Jürves.

Eksperimenta! talendijaht

Järgmisel aastal on Tallinnas tulemas 14-19-aastaste noorte rahvusvaheline kaasaegse kunsti näitus Eksperimenta!
Näituse teema on „Ruum/Space“. Eestit esindavate noorte kunstnike leidmiseks korraldatakse kolm vooru:
I voor - avalik üle-Eestiline konkurss, kus võivad osaleda kõik huvilised
II voor - laekunud ideedest valitakse sadakond, autoritele korraldatakse töötoad professionaalsete kunstnike juhendamisel
III voor - kogunenud töödest valitakse 10-20 tööd näitusele

Sel näitusel näidatakse KAASAEGSET KUNSTI, mis on see osa kunstist, mis tegeleb mõtestatult kaasaja probleemidega. Mõtestada onmõistlik kirjalikult, ehk siis näitusega käib alati kaasas KONTSEPTSIOON: tekst, millest lähtutakse tööde valikul, osalemisüleskutsekoostamisel, suhtlemisel meediaga jne.

See tekst peaks:
• innustama kunstihuvilisi noori konkursil osalema
• selgitama huvitavalt ja arusaadavalt, mis sorti kunst see kaasaegne kunst on
• pakkuma noorte jaoks olulisi tõlgendusi teemale „Ruum/Space“

Kuna tegemist on noortenäitusega, oleks imelik, kui need tekstid oleks vanainimeste kirjutatud. Me ei taha, et see oleks nagujärjekordne koolitöö, kus täiskasvanud ütlevad noortele, mida ja kuidas on vaja teha.SELLEPÄRAST KUTSUMEGI SIND PRAEGU APPI.

Kui sulle tundub, et
• see kõik on huvitav,
• sul on häid mõtteid,
• sind huvitab kunst
• sa suudad oma ideid suuliselt ning kirjalikult väljendada,siis kutsume Sind osalema ajurünnakule.

Seal tutvustatakse lühidalt kaasaegse kunsti olemust, üldteemaga „Ruum/Space“ seonduvat, genereeritakse ideid Eesti ekspositsiooni mõtestamiseks ning sõnastatakse tekst, mis sobib kontseptsiooniks ja mille alusel koostatakse üleskutse näituselosalemiseks.
Koolinoorte Kaasaegse Kunsti Triennaal Eksperimenta! on kunstisündmus 14–19 aastastele noortele. Esimene E! rahvusvahelinenäitus toimub aastal 2011 Tallinnas Lauluväljaku ruumes, Maarjamäe lossi 1. korrusel ja linnaruumis. Osalevad Eesti, Läti, Soome,Venemaa, Portugal, Sloveenia, Türgi, Kanada, Poola, Saksamaa, Taani, Prantsusmaa ja Inglismaa.E! peateemaks aastal 2011 on „Ruum/Space“.

Mari Kartau, E! 2011 Eesti kuraator

No comments: