Monday, November 29, 2010

Söögivahetunni konkursi võitja on Eva Liisa Rebane (1 BK)Annika Altmäe 2005

Söögivahetunni konkursil on hoogsamad kokatädid selgunudTervise Arengu Instituut kuulutas 29. septembril 2010. aastal välja õpilaste loovtööde konkursi „Söögivahetund“ . Seekordseks teemaks oli ”kokatädid tööhoos“. Konkursi peamine
eesmärk on pöörata suuremat tähelepanu koolitoidu tervislikkusele. Samuti innustada õpilasi mõtlema ja avaldama arvamust, et muuta koostöös koolisöökla meeldivamaks ja tervisliku koolilõuna taga näha ja kiita tubli koka tööd.

Konkursile laekus algklassidelt 431 tööd, põhikoolidelt 112 etteantud teemale vastavat joonistust ja gümnaasiumi osas 2 joonistust. Videosid laekus erinevates vanuserühmades kokku 5 tööd üle Eesti.

Algkooli vanuserühmas (7-11 aastased) sai konkursil esimese koha Pelgulinna Gümnaasiumi 1 BK klassi õpilane Eva Liisa Rebane, kelle juhendaja on õpetaja
Tiia Vali.

Äramärgitud tööde ja tagasisidega saab tutvuda veebilehel www.terviseinfo.ee
 .
Konkursi žüriisse kuulusid kunstiõpetuse didaktika lektor Anu Tuulmets, Tervise Arengu Instituudi kommunikatsiooniosakonna juhataja Helen Noormets, laste ja noorte tervise peaspetsialist Siivi Hansen ja projektijuht Tanel Kreek. Žürii tööd koordineeris Tervise Arengu Instituudi projektijuht Reelika Viitamees.


Hindamise aluseks võeti vastavus võistluse tingimustele ja teemale, sõnumi selgus, originaalne vaatenurk, visuaalne mõju, terviklikkus, teostuse sobivus ideega ja uudsus.


Tervise Arengu Instituut tänab siiralt osalenud õpilasi ja õpetajaid huvitavate mõtete, ideede ja teostuse eest, et nad oma tööga tunnustasid kooli kokatädisid ja –onusid.

Palju õnne!

No comments: