Friday, December 2, 2011

PG KUNST 50

See postitus on suunatud kogu Pelgulinna Gümnaasiumile - kõigile õpilastele, lapsevanematele ja õpetajatele.

Pelgulinna Gümnaasium on kunsti süvaõppega kool. Meie kooli kõikides klassides tegeletakse kunstiloominguga - kunstiklassides suuremas mahus, teistes suundades veidi väiksemas. Kunstiteosed muutuvad elavaks sellel hetkel, kui nad jõuavad publiku ette. Kunstiteoste ja publiku kohtumise paigaks on näitus, kus teosed on üles pandud. Meie koolis tehtava kunstiloomingu üheks eksponeerimise kohaks on koolimaja.
Koolimajas oleme me erinevatel ajahetkedel kõik kas kunstnikud, näituse külastajad või näituste koostajad. Pelgulinna Gümnaasiumi õpilane peab alati suhtuma igasugusesse välja pandud kunstiteosesse lugupidamisega, samamoodi nagu ta peab igasse kaasõpilasse ja õpetajasse suhtuma lugupidamisega. Ainult siis võib ta ka ise loota, et teised suhtuvad temasse ja tema loomingusse lugupidavalt.

Koridorides ja klassides, kus kunstiteosed on üles pandud:

- ei toetuta ega puututa mängides vastu seinu, ei liiguta koridoris vastu seina ise ega kotiga nühkides, ei joosta, ei maadelda ega aeleta üksteise otsas
- ei katsuta pilte ega muid objekte käte ega teiste kehaosadega
- ainult juhul, kui teosele on lisatud silt, et teda peab puutuma, lehti keerama või muud taolist, tohib seda teha
- kui mõne koolimajas eksponeeritud kunstitööga on midagi juhtunud (maha kukkunud, rebenenud), tuleb otsida kiiresti üles mõni kunstiõpetaja või muu aineõpetaja ja talle sellest teada anda
- kui mõni kunstiteos jääb arusaamatuks või tundub kummaline, siis ei pruugi seda isiklikult võtta, võib lihtsalt rahulikult mööda minna või kui on huvi, küsida seletust kunstiõpetajalt

Iga välja pandud tõõ on kellegi pingutuse vili ja Pelgulinna Gümnaasiumil on suur au, et see on tehtud meie majas ning me kõik peame hoolt kandma, et see poleks tühja läinud pingutus.

Tänan!

No comments: