Monday, November 16, 2009

Matisse'i ühisprojekti näitus Tartus


Margus Kiis 2009, http://www.tlkk.ee/

Oktoobris avati Tartus Tiigi tänava koolimajas nelja kunstikooli ühisprojekti kajastav näitus, mille tööd on inspireeritud kuulsa prantsuse kunstniku ja kompositsioonimeistri Matisse`i töödest.

Projektis osalesid Riia Kunstide Kool, Kuršenai Kunstikool Leedust, Tartu Lastekunstikool ning Pelgulinna Gümnaasium.

PG-s tehti Matisse'i ainetel kollaaže eelmise õppeaasta kevadel (vt. http://pelgulinnakunst.blogspot.com/2009/04/kollaazid-la-matisse.html),
aprillikuus oli kunstikoridoris eksponeeritud suuremahuline näitus.

Valminud töödest saatsime 25 kollaaži rahvusvahelise projekti kogusse, mille esimene väljapanek toimuski nüüd Tartus.

Valikut näitusel eksponeeritud töödest võib näha Tartu Lastekunstikooli kodulehel: http://www.lkk.tartu.ee/?a=mypage&path_id=4af04343615b034780e5a
No comments: