Sunday, April 22, 2012

Kirke Kangro (PG 1993) kuraatorinäitus Kunstihoones22.04.2012 - 03.06.2012

EKSOOTIKA
KURAATOR: KIRKE KANGRO
Kunstnikud: TONE KRISTIN BJORDAM, MARKO MÄETAMM, 
DÉNES FARKAS, TAAVI TALVE, JAN MANSKI, EGILL 
SÆBJÖRNSSON, KENNARDPHILLIPPS, ANSSI KASITONNI, 
KAI KALJO, SILJA SAAREPUU & VILLU PLINK, 
JAANUS SAMMA, MINNA HINT, TOOMAS THETLOFF, 
RAUL KELLER, KIWA, SEPPO RENVALL, YANG LI, 
JAAN TOOMIK, CORY ARCANGEL
Subeksootika: Tõnu Kõrvits, Kaido Mikk, Kirke Kangro
Näitust toetavad / Supporters:
Eesti Kultuurkapital, Islandi Suursaatkond, Embassy of 

Iceland, Armin Kõomägi, Karto OÜ, Temnikova &
Kasela Gallery, Lisson Gallery

Tone Bjordam, Coral, 2009

„Exotikós“ tähendab kreeka keeles seda, mis tuleb „väljastpoolt“. 

Väga avaras tähenduses tuleb „väljastpoolt“ igasugune info 
ning soov ja suutlikkus haarata aina uut ja harjumuspäratut teavet 
käib eluspüsimise juurde. Aga eksootikajanu tähendab
 midagi muud kui elusolendeile omast infovajadust, isegi kui ta 
algselt sellest välja kasvab. Eksootika on tugevalt ideoloogiliste 
konnotatsioonidega mõiste. Eksotistlik hoiak hõlmab nii 
võimumänge kui ka mitmesuguseid kultuuristereotüüpe ja 
stiilikaanoneid. Eksootikat ihates ihkame me teistsugusust, mis 
jääkski teistsuguseks, tunneme tõmmet millegi niisuguse suhtes, 
millest me tahame, et see meile võõras oleks: võõruse ja 
kummastavuse kadumisega haihtub ka objekti eksootilisus kui 
väärtus. Eksootiline on alati teine, ta lummab sellega, et jääb 
„normist“ väljapoole ega asu seega üldjuhul ka võimupositsioonil. 
Võimu ja normi poolel on ikka eksootika tarbija, normaalsesse 
korda sissearvatu. Julian Baggini viitab paradoksile, mis peitub 
multikultuursuse nautlemises: multikultuursust propageerides 
surutakse võõras kultuur sageli eksootilisuse sundpositsiooni, nii 
et oma lumma säilitamiseks ei tohi see omakorda multikultuurne 
olla, muutuda ega kohaneda. Ilmselgelt on käsk "ole eksootiline!" 
rõhuv ja ahistav.Globaliseeruvas maailmas, kus info võõrapärase 
kohta ja sageli ka võõrapärased reaaliad ise on kiiresti 
kättesaadavad, läheb üha uute eksootiliste objektide leidmine 
raskeks, ent vajadus eksootika kui lõputu erinevuse järele ei 
kao. Eksootika müüb ja see müüvus toob kaasa ka tema 
entroopia. Boris Groys leiab artiklis "Linn turistliku 
reprodutseerimise ajastul": „Turism tähistab uut ajaloofaasi 
urbanistliku utoopia ja maailma topograafia suhetes. Enam ei 
liigu ringi mitte individuaalne romantiline turist, vaid liiguvad 
igasugused inimesed, asjad, märgid, pildid, kõikvõimalikest eri 
paikadest - nad lahkuvad oma algsest kohast ja asuvad retkele 
laia maailma. Jäik vahetegemine romantilise turisti ja paikse 
kohaliku populatsiooni vahel on kiire kaduma. Linnad ei oota 
enam turisti saabumist, ka nemad on läinud liikvele, taastootes 
ennast maailma mastaabis, levides igas suunas. Nad teevad 
seda kiiremini, kui ükski romantiline turist oleks seda kunagi 
suutnud teha. See on põhjustanud nurinat, et kõik linnad on 
nüüd omavahel sarnased – turist näeb igas järgmises linnas 
samu asju, mida eelmiseski. See sarnasuse kogemus 
kaasaegsete linnade puhul võib vaatlejas tekitada 
ekslikku arusaama, et globaliseerumine on kustutanud kõik 
kultuurilised eripärad ja identiteedid. Kuid tegelikkuses pole 
need eripärad mitte kadunud, vaid läinud omakorda reisima, end 
taastootma ja laiendama.“ Mida tähendab turistlikul ajastul 
eksootika? Kas eksootika tajumises, eksootilistes väärtustes on 
võimalik välja tuua mingeid selgeid dominante – kas „eksootilisel“ 
on oma üldinimlik kuju ja struktuur? Kuidas on eksootiline „teine“ 
seotud identiteedi ja „meiega“? Kuivõrd ta rõhub Eesti inimesi ja 
kas ta pakub neile mingeid võimalusi? Mil määral aitab eksootika 
maailma rahvastel ja inimgruppidel enesekaubastamise 
kaudu elus püsida? Kes on meie jaoks eksootiline?
 

Näituse kujundus: Jaanus Samma, Kirke Kangro

Pühapäeval, 22.04 kell 16.00 artist talk: Kennard Phillipps, 
Kai Kaljo, Marko Mäetamm
Reedel, 11.05 kell 17.00 "Eksootika" vestlusring

Näitust toetavad:

Eesti Kultuurkapital, Islandi Suursaatkond ja Promote Island, 

Armin Kõomägi, Sokos Hotel Viru, Manipenny, Temnikova &
Kasela Gallery, Karto OÜ, Lisson Gallery, i8 Gallery,

Näitus jääb avatuks kuni 03.06.2012

No comments: